8.9 / 10

Garantie of klacht?

Tuinartikel Totaal houdt de garantiebepalingen aan zoals deze door de fabrikant worden gegeven, onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit.

Wettelijke garantie houdt in dat u als klant mag verwachten dat een product datgene doet wat u er redelijkerwijs van mag verwachten.
Een product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik.

Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs, bewaar deze factuur dus goed. Om te kunnen beoordelen of het product bij Tuinartikel Totaal is gekocht, vragen wij u om een aankoopbewijs.
Dit kan de factuur, orderbevestiging, rekeningafschrift, of een ander aankoopbewijs zijn. Zonder een aankoopbewijs kunnen we niet beoordelen of het product bij Tuinartikel Totaal is aangekocht en kunnen we helaas ook geen garantie verlenen.

Mocht een artikel beschadigd zijn direct bij ontvangst, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wij kunnen dan het product omruilen voor een nieuw product.
De kosten voor het omruilen komen voor rekening van Tuinartikel Totaal. Voor klachten dient u de garantieprocedure te volgen.

Procedure omtrent garantie of klachten

U kunt uw klacht indienen per e-mail en sturen naar info@tuinartikeltotaal.nl o.v.v. klacht. Ook kunt u schriftelijk uw klacht kenbaar maken. Ons adres is:

Tuinartikeltotaal
De Morgenstond 14
5473 HG, Heeswijk-Dinther

Uw klacht wordt altijd beantwoord en binnen maximaal 3 werkdagen in behandeling genomen. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 24 uur te beantwoorden. 

Voor het indienen van klachten vragen wij u een goede omschrijving van uw klacht en indien mogelijk een foto mee te sturen.
Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en ordernummer bij het indienen van uw klacht.

Voor vragen kunt u contact opnemen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)85 580 58 05 met onze klantenservice.

Uw klacht wordt indien nodig voorgelegd aan de fabrikant en samen proberen wij tot een goede oplossing te komen.