8.9 / 10

Retourneren

Wilt u uw bestelling retourneren? Volg de 5 stappen om uw bestelling op eigen kosten en volgens de retourvoorwaarden te retourneren:

U heeft het recht om uw retour binnen 14 dagen aan te melden via info@tuinartikeltotaal.nl. Hierna heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te sturen naar ons retouradres. 

Retouradres: 

Tuinartikel Totaal
De Morgenstond 14
5473 HG, Heeswijk-Dinther
Afdeling retouren

Retourvoorwaarden:

  • Producten die u retour stuurt moeten in originele staat zijn verpakt
  • Producten die u retour stuurt moeten ongebruikt zijn
  • De kosten voor de retournering zijn voor de klant

Wanneer een product niet voldoet aan de retourvoorwaarden, dan kunt u deze helaas niet retourneren. 

Retourtermijn

Als klant van Tuinartikeltotaal heeft u, zoals beschreven in de Algemene voorwaarden onder artikel 6, recht op een bedenktijd van 14 dagen om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.